Innreise og helse

Innreise og helse

For norske statsborgere kreves det visum for innreise til Hviterussland. Visum kan man søke ved flyplassen i Minsk.

Hviterussland stengte i 2012 sin ambassade i Stockholm. Norske statsborgere som reiser til Hviterussland må dermed søke visum ved ankomst på flyplassen i Minsk.

Fra og med 20. august 2012 vil norske, danske og svenske statsborgere ha mulighet til å søke om visum ved konsulærkontoret ved flyplassen i Minsk (the Foreign Admissions Division of the Consular Directorate of the Ministry of Foreign Affairs at Minsk National Airport). Mer informasjon om fremgangsmåte finnes her.

Senest tre dager etter ankomst Hviterussland må visumet registreres hos det lokale politiet (OVIR). Om du bor på hotell blir dette gjort av hotellet. Ved innreise må man ha helseforsikring som er gyldig i Hviterussland. Ofte kreves det at man faktisk kjøper en hviterussisk helseforsikring på grensen, ved innreise. Betales i kontanter. En måneds helseforsikring kan koste ca. 120 kr.

En forutsetning for å få innvilget visum ved ankomsten er at man bl.a. har med invitasjon i original fra den inviterende part i Hviterussland. Les detaljer om betingelsene her. Hvis man ønsker å benytte seg av denne muligheten, anbefaler Ambassaden at man har hatt kontakt med den inviterende part på forhånd, samt at man har med alle nødvendige andre støttedokumenter som kreves. Gebyret, 90 EUR for et besøksvisum gyldig for en måned, må betales kontant. Du må også ha med passfoto.

Valutadeklarasjon kan kreves ved innreise. Antikviteter, malerier og andre verdigjenstander som tas inn i landet må registreres hos tollmyndighetene. Hvis dette ikke gjøres, kan man få problemer med å ta gjenstandene ut ved avreise. Myndighetene betrakter som antikviteter alt som er fra 1945 eller tidligere. Hund og katt må ved innførsel ha gyldig vaksinasjonsattest og internasjonalt veterinærsertifikat.

Gyldig førerkort og bilforsikring er påkrevet for utenlandske bilister som vil kjøre inn i Hviterussland. Originale dokumenter som bekrefter bilens eierskap fremvises på grensen. Det er også påkrevet med hviterussisk ansvarsforsikring, som i alle fall fås kjøpt på grensen. Fra 1. november til 31. mars er det påkrevet å kjøre med lys.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet. Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot kan være hepatitt A og B, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose, polio. Sykehusene i Hviterussland holder gjennomgående ganske god standard, men ikke nødvendigvis på vestlig nivå. Selv om helsepersonalet har god utdanning, forutsettes det at man har kunnskaper i russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere.

De sørøstlige delene av Hviterussland (Gomel fylke) ble særlig rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Visse deler er fremdels stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt.

Hviterussere må ha visum for å reise til Norge. Visumsøkere må ha invitasjon fra referanse i Norge ved privat besøk. Søknad om visum fremmes ved Den franske ambassaden i Minsk eller Den norske ambassaden i Kiev. Ytterligere informasjon finnes her.