Innreise og helse

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Norske borgere er visumpliktige til Tyrkia og tyrkiske borgere er visumpliktige til Norge. Nærmere informasjon på norsk om Schengen visum finner du her:

 

Innreisebestemmelser og informasjon om visum

Den norske ambassade i Ankara ønsker å informere om nye visumregler for nordmenn, som Tyrkia har innført f.o.m. 17. april 2013.

Tyrkia har åpnet for at enkelte nasjoner kan søke om innreisevisum på nettet og betale gebyret på nett. Du kan kun søke om turist- og fortetningsvisum på nettet. Turistvisumet kan brukes ved flere innreiser(multiple entry), men oppholdenes samlede lengde må begrenses til 90 dager totalt for hele 180 dagers periode. Har man ”brukt opp” de 90 dagene før perioden er over må man vente til hele 180 dagers perioden er over, før man kan søke om innreisevisum på nettet på nytt.

Hvis du trenger noe annet en turist- eller fortetningsvisum må du kontakte den tyrkiske ambassade i Oslo for å søke om riktig tillatelse.

Du besøker websiden for e-Visa og fyller inn den nødvendige person- og passinformasjonen. Du betaler gebyret på USD 20 med ditt debet- eller kredittkort (kun Visa og MasterCard). I løpet av få minutter vil registreringen være klar og visum innvilget. Du skriver selv ut ditt visum på vanlig papir og bringer dette med deg på reisen og viser dette til passkontrollen i Tyrkia. Tyrkisk utenriksdepartement har laget en youtube video som viser prosessen på en grei måte.

Den norske ambassade anbefaler at du laster ned det elektroniske visumet og lagrer dette på din computer/mobil/nettbrett som du har med deg slik at du kan skrive dette ut på nytt hvis du skulle miste utskriften.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum så besøk denne websiden.

I en overgangsperiode vil det fortsatt være mulig å kjøpe visum etikett på flyplassen ved ankomst. Denne overgangsperioden varer frem til 10. april 2014. Etter dette vil det ikke lengre være mulig å kjøpe visum etikett på noen av grensepasseringer ved lufthavner eller på landegrenser. Ambassaden oppfordrer derfor alle som skal besøke Tyrkia i fremtiden om å benytte denne e-visa løsningen som er innført av tyrkiske myndigheter. Du slipper å stå i en ekstra kø på flyplassen, du kan betale med kort på forhånd og slipper å tenke på å ha med deg nøyaktig beløp i de valutaene som er akseptert (ikke tyrkiske lire) og du vil ha en elektronisk kopi av ditt visum ved behov.

Den norske ambassade i Ankara er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne websider i denne artikkelen.

  Visum kan fås på flyplassen

Med vanlig norsk pass er det mulig å reise til Tyrkia med e-Visa, forutsatt at man ikke har overtrådt tyrkiske visumbestemmelser tidligere.

  

  

    

Reisebevis

 

Med reisedokument eller tidligere visumovertredelser må det søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo.

 

   

 

   Utlendingspass

Med norske blå utledningspass er det siden 2011 ikke lenger mulig å reise til Tyrkia, selv om en har gyldig visum til Tyrkia.

 

  

Helsemessige forhold

Springvannet kan drikkes, men det anbefales å benytte flaskevann da Tyrkia har en annerledes bakterieflora enn Norge. Det anbefales også å ta vanlige forhåndsregler mot turistdiaré.

For ytterligere spørsmål om visum, oppholdstillatelse eller helsemessige forhold, vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, tyrkisk konsulatseksjon på internett eller med lokale tyrkiske myndigheter.

 

 

Kontaktinformasjon:
Tyrkisk Ambassade
Halvdan Svartes Gate 5,
N-0244 OSLO

Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63
E-post: postmaster@oslo-turkish-embassy.com

Den tyrkiske ambassaden i Oslos hjemmeside finner du her.

Tyrkisk konsulatseksjon finner du her.