Foto: Dennis Jarvis / Flickr.

Innreise og helse

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Ambassaden har nå fått svar fra tyrkiske myndigheter vedrørende flere spørsmål rundt norske pass, gyldighet av pass ved innreise og hvilke type pass som kan benyttes på reise til Tyrkia.

 

Innreisebestemmelser og informasjon om visum

Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum på før innreise til Tyrkia.

1) ved å benytte elektronisk søknadsportal for visum som styres av det tyrkisk Utenriksministeriet og

2) søke visum via den tyrkiske ambassade i Oslo, og som styres av det tyrkisk Directorate General of Migration Management.

 

1)     Det å søke visum via den elektroniske søknadsportalen – https://www.evisa.gov.tr/en/

Det er nå blitt avklart i svar fra tyrkisk Directorate General of Migration Management (tilsvarende norsk Utlendingsdirektorat) at både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visa. Skal man reise med nødpass og søke om e-visa så må man velge «Ordinary» som kategori for pass.

Du besøker websiden for e-Visa og fyller inn den nødvendige person- og passinformasjonen. Du betaler gebyret på USD 20 med ditt debet- eller kredittkort (kun Visa og MasterCard). I løpet av få minutter vil registreringen være klar og visum innvilget. Du skriver selv ut ditt visum på vanlig papir og bringer dette med deg på reisen og viser dette til passkontrollen i Tyrkia. Tyrkisk utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Den norske ambassaden anbefaler at du laster ned det elektroniske visumet og lagrer dette på datamaskin/mobil/nettbrett som du har med deg på ferie slik at du kan skrive dette ut på nytt hvis du skulle miste utskriften.

Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum 6 måneder, eller lengre, fra innreisedato til Tyrkia.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum kan du besøke denne websiden.

 

2)     Det å søke visum på den tyrkiske ambassaden i Oslo

 

Hvis du ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen av ulike årsaker (som f.eks. at man har grønt reisebevis) må man søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre. Det vil også være krav til andre dokumenter. Hvilke dokumenter det er her snakk om må visumsøker selv sjekke med den tyrkiske ambassaden i Oslo for å få klarlagt hva som kreves.

Kravet til gyldighet av pass (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) er at det må være gyldig 60 dager etter at visumet har utløpt, så forskjellig fra det å søke elektronisk visum.

 

Hvis du har reisebevis for flyktninger (grønt) må du søke om visum på vanlig måte via den tyrkiske ambassade i Oslo i god tid før avreise (se punkt 2 over).

Hvis du har utlendingspass (blått) kan du fortsatt ikke bruke dette for reise til Tyrkia, da tyrkiske myndigheter ikke godkjenner dette type dokument ifølge tyrkisk lov om pass, artikkel 2. Du vil ikke kunne få visum i dette dokumentet, uansett om du søker via den elektroniske portalen eller via den tyrkiske ambassaden.

 

 

  Visum kan fås på flyplassen

 

Med ordinært norsk pass er det mulig å reise til Tyrkia med e-Visa, forutsatt at man ikke har overtrådt tyrkiske visumbestemmelser tidligere, og at passet har tilstrekkelig gyldighet.

 

 

 

Med norsk nødpass er det mulig å reise til Tyrkia med e-Visa, forutsatt at man ikke har overtrådt tyrkiske visumbestemmelser tidligere og at passet har tilstrekkelig gyldighet. 

Reisebevis

 

Med reisebevis (etter 1951 Convention travel document) må det søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo i god tid før planlagt reise. OBS! Visum kan ikke søkes via e-visa portalen.

 

 

 

   Utlendingspass

Med norske blå utledningspass (immigrant's passport) kan du ikke reise inn i Tyrkia da tyrkiske myndigheter ikke akspeterer dette dokumentet. Det vil ikke være hjelp i å forsøke å søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo da de ikke vil utstede visum i dette dokumentet.

 

 

For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, tyrkisk konsulatseksjons call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

 

Kontaktinformasjon:

Tyrkisk Ambassade
Halvdan Svartes Gate 5,
N-0244 OSLO

Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63
E-post: postmaster@oslo-turkish-embassy.com

Den tyrkiske ambassaden i Oslos hjemmeside finner du her.

Tyrkisk konsulatseksjons call center +90 312 292 29 29