Innreise og helse

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Ambassaden ønsker å gi oppdatert informasjon vedrørende hvilke norske pass og reisedokumenter som er gyldig for reise til Tyrkia - og hvilke som ikke er gyldig for reise til Tyrkia. Dette er informasjon som er fersk av dato 19.12.2014.


Innreisebestemmelser og informasjon om visum

Tyrkia har åpnet for at enkelte nasjoner kan søke om innreisevisum på nettet og betale gebyret på nett. Du kan kun søke om turist- og forretningsvisum på nettet. Turistvisumet kan brukes ved flere innreiser(multiple entry), men oppholdenes samlede lengde må begrenses til 90 dager totalt for hele perioden på 180 dager. Har man ”brukt opp” de 90 dagene før perioden er over må man vente til hele 180-dagers perioden er over, før man kan søke om innreisevisum på nettet på nytt.


Her er det viktig å merke seg at det er kun de med ordinært, rødt pass som kan søke om elektronisk visum på nettet. Hvis man velger å søke om elektronisk e-visa så må gyldigheten av det ordinære passet per i dag være minst 6 måneder fra innreisedato i Tyrkia. Reglene endres fra 1. januar 2015: Passet må da være gyldig i minst 60 dager etter visumets utløp.

Hvis du trenger noe annet en turist- eller forretningsvisum må du kontakte den tyrkiske ambassade i Oslo for å søke om riktig tillatelse i god tid før avreise.

Norske nødpass (oransje)  kan for tiden ikke benyttes for reise til Tyrkia.

Søknad om pass for nært forestående reise til Tyrkia medfører at produksjon av passet kan prioriteres på lik linje som ved reise til de andre landene som ikke aksepterer norsk nødpass (Forente Arabiske Emirater og USA) ref. opplysning mottatt fra Politidirektoratet.

Hvis du har reisebevis for flyktninger (grønt) må du søke om visum på vanlig måte via den tyrkiske ambassade i Oslo  i god tid før avreise.


Du besøker websiden for e-Visa og fyller inn den nødvendige person- og passinformasjonen. Du betaler gebyret på USD 20 med ditt debet- eller kredittkort (kun Visa og MasterCard). I løpet av få minutter vil registreringen være klar og visum innvilget. Du skriver selv ut ditt visum på vanlig papir og bringer dette med deg på reisen og viser dette til passkontrollen i Tyrkia. Tyrkisk utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Den norske ambassaden anbefaler at du laster ned det elektroniske visumet og lagrer dette på datamaskin/mobil/nettbrett som du har med deg på ferie slik at du kan skrive dette ut på nytt hvis du skulle miste utskriften.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum kan du besøke denne websiden.

Fram til nå har den tyrkiske e-visa-portalen automatisk avslått visumsøknaden din dersom passet ditt ikke skulle ha 6 måneders gyldighet. Som en overgangsordning har tyrkiske myndigheter besluttet at de som normalt ville ha fått visum via e-visa portalen, men fått avslag grunnet for kort gyldighet av pass, fortsatt kan reise til Tyrkia med dette passet uten å ordne visum på forhånd. Det er nå tilstrekkelig at passet er gyldig i perioden man har planlagt å oppholde seg i Tyrkia. Se kopi av denne besluttningen her. Det vil være mulig å kjøpe visumetikett på tyrkiske flyplasser etter ankomst, før man går i passkontrollen. Den eneste begrensningen er som forklart at passet ikke utløper mens man oppholder seg i Tyrkia. Denne overgangsordningen vil vare ut året 2014. Det er ventet at systemet vil bli oppdatert i henhold til de nye reglene om 60 dagers passgyldighet etter visumets utløp, som trer i kraft 1. januar 2015.

Ambassaden oppfordrer fortsatt alle som kan benytte e-visa ordningen om å benytte denne da denne løsninngen er raskeste for den som har ordinært pass (rødt) med tilstrekkelig gyldighet.

 

02.07.2014: Norsk politi har også lagt ut samme informasjon om nødpass og reise til Tyrkia på sin webportal.

Den norske ambassade i Ankara er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne websider i denne artikkelen.

  Visum kan fås på flyplassen

 

Med ordinært norsk pass er det mulig å reise til Tyrkia med e-Visa, forutsatt at man ikke har overtrådt tyrkiske visumbestemmelser tidligere og at passet har tilstrekkelig gyldighet.

 

 

 

Med norsk nødpass kan du ikke reise inn i Tyrkia da tyrkiske myndigheter ikke akspeterer dette dokumentet. Det vil ikke være hjelp i å forsøke å søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo da de ikke vil utstede visum i dette dokumentet. 

 

 

Reisebevis

 

Med reisebevis (etter 1951 Convention travel document) må det søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo i god tid før planlagt reise.

 

 

 

   Utlendingspass

Med norske blå utledningspass (immigrant's passport) kan du ikke reise inn i Tyrkia da tyrkiske myndigheter ikke akspeterer dette dokumentet. Det vil ikke være hjelp i å forsøke å søkes om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo da de ikke vil utstede visum i dette dokumentet.

 

 

For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, tyrkisk konsulatseksjons call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

 

Kontaktinformasjon:

Tyrkisk Ambassade
Halvdan Svartes Gate 5,
N-0244 OSLO

Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63
E-post: postmaster@oslo-turkish-embassy.com

Den tyrkiske ambassaden i Oslos hjemmeside finner du her.

Tyrkisk konsulatseksjons call center +90 312 292 29 29