Naturkatastrofer

Naturkatastrofer

Det vil alltid være en liten sannsynlighet for naturkatastrofer i Tyrkia. Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred. Infrastrukturen, spesielt i byene, er sårbar for slike hendelser. Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv.

Jordskjelvfarer i Tyrkia

Det finner stadig sted små rystelser, stort sett uten skader. Det siste store jordskjelvet i Tyrkia skjedde nær Van, øst i Tyrkia, 23. oktober 2011. Skjelvet målte 7,2 på Richters skala (ifølge Tyrkias Kandilli observasjons og forskningsinstitutt), skjelvet hadde store konsekvenser og krevde 601 menneskeliv (registrert pr 3.11.11.)

For kart over de områdene i Tyrkia som er mest utsatt, se "Seismic Hazard Setting" fra US Geological Survey(Se kart nr 2). Kartet viser tidligere jordskjelv og i tillegg illustrerer feltene markert i brunt de områdene som er mest utsatt for jordskjelv i Tyrkia.

De mest utsatte områdene er i sørøst, et område ned mot Middelhavet og et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og videre ned langs Egeerhavet. Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt og i tillegg er det østlige Tyrkia mest utsatt. Istanbul med sine rundt 15 millioner ligger i en utsatt sone.

Tyrkisk beredskap

 

Tyrkiske myndigheter er forberedt på at det kan skje nye skjelv som krever vesentlig innsats for å bistå de rammede, og den ansvarlige myndighet for dette er Disaster and Emergency Management Presidency (DEMP, tyrkisk AFAD). DEMP som ligger under statsministerens kontor, har det nasjonale koordineringsansvaret og driver opplæring for å øke den profesjonelle kompetansen. Underliggende finner vi direktorater i alle de 81 provinsene som har hovedansvaret for den praktiske delen av beredskapen i krisetilfeller som jordskjelv. Les mer om tyrkisk beredskap mot jordskjelv og naturkatastrofer her.

Deprem Dairesi Baskanligi (Earthquake department) har eksistert siden 1964 og jobber strategisk med å rapportere om jordskjelv. Nettsidene er daglig oppdatert på siste jordskjelv i Tyrkia (de fleste under 3 på Richters skala).

I Istanbul har byens myndigheter bygget opp et moderne krisesenter og har omfattende planer for innsats dersom et større skjelv skulle inntreffe. Se kommunens generelle informasjon om jordskjelv her. Imidlertid må man være klar over at ingen kan garantere for at alle hus tåler større skjelv. Det kan inntreffe et større jordskjelv hvor ingen vil ha kapasitet til å hjelpe alle nødlidende etter behov.

Norske borgere bør så langt det er mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter. På grunn av uforutsigbarhet omkring omfanget av et eventuelt jordskjelv, kan en ikke forhåndsdefinere møtepunkt verken fra ambassadens eller tyrkiske myndigheters side.

 

Ambassadens rolle 

 

Det vil være situasjonsavhengig om ambassaden kan være behjelpelig i forhold til norske borgere og hvor raskt dette eventuelt kan skje. Det vil også være situasjonsavhengig hvor lett det vil være å kontakte ambassaden i Ankara. UD har døgnbemannet krisesenter som bl.a. kan bistå med kontakt til pårørende.

Den norske ambassaden i Ankara: +90 312 408 48 00.  For krisetilfeller utenfor ambassadens åpningstider, bruk samme telefonnummer og du vil automatisk bli satt over til UDs operative krisesenter.
Dersom du har internettilgang vil oppdatert informasjon bli publisert på ambassadens hjemmesider http://www.norway.org.tr/


Hovedoppgavene for ambassaden etter et stort jordskjelv vil være å:
- skaffe oversikt over rammede nordmenn
- ta imot og bistå nordmenn som trenger hjelp så langt det er mulig
- bidra til å koordinere frivillig bistand
- koordinere bistand fra norske myndigheter og organisasjoner 


For gode råd "Hva kan du gjør før, under og etter et jordskjelv?"