Offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet


Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon beregnet på norske borgere. Generelle tips og råd til reisende kan du finne på Utenriksdepartementets landsider. De kan lette planleggingen av turen, og bidra til å gjøre oppholdet i utlandet til den positive opplevelsen det er ment å være. Det finnes to hovedtyper offisielle reiseråd: Utenriksdepartementets reiseråd, og norske helsemyndigheters helsefaglige råd til reisende.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.

På dette nettstedet gir norske ambassader generell informasjon om sikkerhetssituasjonen i landet. Muligheten for å bli utsatt for terrorhendelser eller kriminelle handlinger er en faktor som reisende må forholde seg til. Opplysninger om slik generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd. Imidlertid vil det kunne bli gitt et offisielt reiseråd dersom det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet at det anses å være grunn til å informere publikum om dette.

Norske helsemyndigheter gir helsefaglige reiseråd til norske borgere. Disse rådene publiseres på helsemyndighetenes hjemmesider på internett.  Utenriksdepartementets landsider har lenker til de helsefaglige reiserådene. På denne måten kan norske borgere skaffe seg samlet oversikt på ett sted over råd og informasjon fra norske myndigheter beregnet på nordmenn som er på reise, eller har planer om dette.

Utenrikstjenesten kan gi råd og tips, men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt. Med friheten til å reise følger også at den enkelte norske borger selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet. Det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig.

Ikke reiseråd for havområder

Utenriksdepartementet utsteder ikke reiseråd for havområder. For nærmere informasjon om maritim ferdsel vises det til sjøfartsdirektoratet http://www.sjofartsdir.no/no/ sine hjemmesider. Informasjon finnes også på det internasjonale handelskammer - ICC sine hjemmesider http://www.icc-ccs.org/. EUs Maritime Sikkerhetssenter for Somalia, http://www.eunavfor.eu/, publiserer informasjon om piratvirksomheten utenfor Somalia.