Offisielt reiseråd for Burkina Faso

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til de nordlige delene av Burkina Faso (nord for byen Boulsa) og til grensetraktene nær Niger og Mali. Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i øvrige deler av Burkina Faso.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Burkina Faso anmodes om å registrere sin reise via www.landsider.no