Offisielt reiseråd for Israel

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke nødvendige reiser til grenseområdet (40 km) mot Gaza i det sørlige Israel.


Reisende oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no